CAMS

کامز

کمپانی کامز

  • کمپانی کامز یک ایتالیایی است که در زمینه ایجاد شیار واصطلاحا هزار خار و بنوعی بروچینگ انجام میدهد .توانمندی این کمپانی دوگانه هست :
    • تولید ماشین شیار زنی
    • ابزارهای شیار زنی

    ماشینهایی استانداردباکارایی مشخص وهمچنین قابلیت تولید ماشینهای مخصوص شیارزنی CNC وابزارهایی مخصوصی که قابلیت انجام شیارزنی های پیچیده را دارند. عملکرد موفق این کمپانی آن را تبدیل به یکی از کمپانی های توانمند و خلاق در سطح جهان کند در بیان موفقیت این کمپانی همین بس که جایی که ماشینهای خان کشی و ابزارهای خان کشی عاجز از اجرای عملیات بروچینگ باشند این کمپانی با هنر وتوانمندی بی نظیر خود قادر است آن مهم را به انجام برساند.

    با دیدن عکسهای ذیل و فیلم در آرشیو با عملیات SLOTTING این کارخانه و محصولات انحصاری شرکت کامز (CAMS) بیشتر آشنا میشوید.

تولید ماشین شیار زنی ابزارهای شیار زنی
تولید ماشین شیار زنی ابزارهای شیار زنی
تولید ماشین شیار زنی ابزارهای شیار زنی

تولید ماشین شیار زنی ابزارهای شیار زنی
تولید ماشین شیار زنی ابزارهای شیار زنی
تولید ماشین شیار زنی ابزارهای شیار زنی

تولید ماشین شیار زنی ابزارهای شیار زنی