تگ - فروش دسته قلاویز

دسته قلاویز

دسته قلاویز ابزاری دستی می باشد که برای چرخاندن قلاویز درون قطعه کار یا کارهای کوچک ابزاری مانند پیچ و باز کردن قطعه مورد استفاده می شود. در بین صنعتگران دسته قلاویز به نامهای آچار قلاویز و همچنین قلاویز کن استفاده میشود. سعی نموده در مقاله زیر از نامهای آچار قلاویز و قلاویز کن نیز استفاده نماییم. دسته قلاویز در این قسمت به انواع دسته قلاویز و سایزهای آچار قلاویز می پردازیم. انواع دسته قلاویز دونوع اصلی دسته قلاویز موجود می باشد: دسته...