HSS Din 335-A Countersinks – 90°

HSS Din 335/A Countersinks - 90°

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.