HSS Din 334-A Countersinks – 60°

HSS Din 334/A Countersinks - 60°

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.