فولادهای کربنی و کم آلیاژ

در برند TOUCHWELD سیم جوش های زیر پوری با نام SUBTOUCH می‌شناسیم. در روش SAW از محصولات برای جوشکاری فولادهای کم آلیاژ و کربنی استفاده می شود و به صورت کلی مزایای این روش شامل موارد زیر است:
رسوبگذاری بالا , عمق جوش بسیار بالا و مطلوب ,جوشکاری کردن ورق‌های ضخیم بسیار پهن فولادی, سطوح ناهموار کم, استفاده و توانایی جوشکاری در محل‌های باز.البته این روش از جوشکاری برای ورق‌های ضخیم و همچنین مخازن نگهدارنده بزرگ و ساخت مخازن تحت فشار نیز مناسب است. لازم به ذکر است که کاربرد اصلی این آلیاژها در صنعت کشتی سازی می باشد. برای افزایش مقاومت این آلیاژ می‌توان مولیبدن را به آن اضافه کرد.

فولادهای کربنی و کم آلیاژ

لازم به ذکر است که کاربرد اصلی این آلیاژها در صنعت کشتی سازی می باشد. برای افزایش مقاومت این آلیاژ می‌توان مولیبدن را به آن اضافه کرد.