سیم جوش های میگ مگ وشاخه های تیگ جهت جوشکاری با گاز محافظ۲

سیم جوش های میگ/مگ وشاخه های تیگ جهت جوشکاری با گاز محافظ(GMAW,GTAW)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.