سیم جوش های میگ/مگ وشاخه های تیگ جهت جوشکاری با گاز محافظ(GMAW,GTAW)

سیم جوش های میگ مگ : در بعضی از موارد که از سیم بدون پوشش به عنوان واسطه در جوشکاری استفاده می­شود حفاظت محل اتصال به وسیله گازهای بی­ اثر یا فعال تأمین می­گردد. این فرآیندها به دو دسته به شرح ذیل تقسیم می­شوند.

الف) جوشکاری قوس الکتریکی با استفاده از الکترود تنگستن و حفاظت گاز (GTAW):

در این روش قوس الکتریکی بین یک الکترود دیرگداز (از جنس تنگستن) و قطعه کار تشکیل می­شود. گاز حفاظت کننده که معمولاً از گاز­های بی­اثر (آرگون، هلیوم و ترکیبات آن­ها) است، از طریق کپسول مربوطه تأمین می­شود و توسط شیلنگ مخصوص به محل تشکیل قوس هدایت می­گردد. گاز مذکور به علت بی­­ اثر بودن، نقش مخرب در جوش ندارد و از تأثیر گذاشتن عناصر مضر هوا روی جوش، جلوگیری می­کند. اتصال قطعات در این روش می­تواند بدون واسطه انجام گردد ولی چنانچه نیازی به واسطه باشد باید به صورت جدا از شاخه­ های جوشکاری مخصوص، متناسب با جنس قطعات مورد اتصال، استفاده کرد.این روش جوشکاری در اتصال انواع فولاد­های کم کربن، فولادهای کم آلیاژ، فولادهای زنگ ­نزن، آلیاژهای آلومینیوم، مس، آلیاژهای پایه کبالت، آلیاژهای پایه نیکل و … با کیفیت مطلوب مورد استفاده قرار می­گیرد.

ب) جوشکاری قوس الکتریکی با سیم مصرفی و حفاظت گاز (GMAW):

در این روش نیز قوس الکتریکی بین سیم فلزی و قطعه کار تشکیل می­شود. جنس سیم مذکور با جنس قطعات مورد اتصال تناسب دارد و نقش واسطه را در این روش ایفا می­کند. سیم واسطه به صورت متوالی از قرقره مخصوص به­خود باز می­شود و به­طور خودکار به محل اتصال هدایت می­گردد. گاز محافظ نیز توسط شیلنگ به منطقه تشکیل قوس دمیده شده و حفاظت جوش را انجام می­دهد. از این روش برای جوشکاری فولادهای معمولی، فولادهای آلیاژی و زنگ­نزن، آلیاژهای آلومینیوم، آلیاژهای مس، آلیاژهای پایه کبالت، آلیاژهای پایه نیکل و … استفاده می­شود، ولی برحسب مورد لازم است گاز حفاظتی و سیم واسطه متناسب با فلز مورد اتصال، انتخاب و روی دستگاه نصب شود.

سیم جوش های میگ مگ وشاخه های تیگ جهت جوشکاری با گاز محافظ

چنانچه از این سیستم به منظور جوشکاری فولادهای معمولی (ساختمانی) استفاده شود به جای گاز بی­اثر می­توان از گازهای فعال مانند CO۲ استفاده نمود و برای تشکیل قوس و استفاده از واسطه، قرقره سیم را روی دستگاه سوار کرد. اما در صورتی که برای جوشکاری فولادهای زنگ­نزن، آلیاژهای آلومینیوم، آلیاژهای مس و غیره از این فرآیند استفاده شود لازم است تا حتماً از گاز بی­اثر (مانند آرگون، هلیوم و غیره یا ترکیبات آن­ها) برای حفاظت استفاده شود و سیم واسطه نیز از نظر جنس، متناسب با فلز مورد اتصال انتخاب و روی دستگاه نصب گردد.