رنگ بندی برای قلاویزهای ماشینی

رنگ بندی برای قلاویزهای ماشینی

رنگ بندی برای قلاویزهای ماشینی

۵/۵ - (۵ امتیاز)

رنگ بندی برای قلاویزهای ماشینی

رنگ بندی برای قلاویزهای ماشینی , همانطوریکه در جدول مشخص شده است رنگ ها با تعاریف ذیل توانمدی خود را برای مصرف کننده هویدا می سازد:

  • ♦رنگ آبی مناسب برای متریال با سختی متوسط می باشد.
  • رنگ سفید برای متریال ترد و شکننده می باشد.
  • ♦رنگ زرد برای متریال نرم می باشد.
  • ♦رنگ سبز برای متریال داکتیلی می باشد.
  • ♦رنگ قرمز برای متریال سخت می باشد.

این روش بیان یکی از شیوه هایی است که آموزش و یادگیری آن خیلی سریع می باشد، لذا حالت کاملاً کلی گویی دارد.

اما روش های دیگری هم وجود دارد که کمی فنی و پیچیده تر هستند و آنها نام گذاری در جداول مربوط به انتخاب متریال می باشد، یقیناً دراین روش آموزش به مصرف کنندهسخت تر می باشد و مصرف کننده می بایست به اطلاعات فنی اشراف داشه، تا بتواند از این جداول استفاده کند.

 

کاتالوگ اختصاصی و های تک(MTE Orange)

کمپانی ماکیناتاکیم، اخیراً کاتالوگی ارائه کرده به نام “MTE Orange ” که کاربرد قلاویز ها را با ۶ (شش) رنگ مشخص کرده و هر رنگ دارای خواص مشخصی برای یک نوع و یا یک گروه متریال می باشد، اما این ساختار قلاویز ها در این رنگ ها دیده نمی شود و فقط از مطالعه کاتالوگ می توان آنها را شناخت.

این رنگ ها با مشخصه هایی چون :

رنگ آبی : مخصوص انواع فولاد و ۲۵ دسته مواد مورد استفاده عمومی

رنگ زرد: انواع فولاد ضد زنگ و ۱۲ دسته مواد مورد استفاده عمومی

رنگ قرمز: مخصوص انواع چدن و ۱۲۲۵ دسته مواد مورد استفاده عمومی

رنگ سبز مغز پسته ایی : مخصوص ۱۳ نوع متریال آلومنیومی، ۱۴ نوع متریال مسی، ۳ نوع متریال منگنز دار و ۱۲ نوع متریال فیبری و باکالیتی

رنگ نارنجی: مخصوص انواع متریال تیتانیومی ونیکی و ۹ دسته مواد مورد استفاده عمومی

رنگ طوسی: مخصوص انواع متریال سخت شامل ولدکس، هاردوکس،آرموکس و حتی فولادهای تند براز از خانوادهHss &HSSE ، که این رنگ علامت شاخص متریال سخت است و موادی تا سختی HRC 65 را در بر می گیرد.

کمپانی سازنده برای همه این مواد قلاویز مناسب طراحی کرده، که اعم قلاویزها قادرند چند نوع مواد را در آنِ واحد جوابگو باشند و با نام های خاصی آنها را مشخص کرده اند، که هر کدام از این نام ها و مشخصه ها برای چندین نوع متریال و بعضاٌ چندین گروه متریال مناسب می باشند.
این نام ها و مشخصه ها هر کدام با چندین نوع coating (روکش) این قابلیت را پیدا می کنند که بتوانند روی یک متریال دیگر قدرت رزوه زنی پیدا کند و نام هایی چون:

SATURN, URANUS, MARS, VENUS, NEPTUN, GALAKSI, GALAKSI OVM, MERKUR, JUPITER برای همه انتخاب ها در نظر گرفته شده است.

 

اینک می پردازیم به اینکه هر یک از این اسامی که نوعی گرید(سطح بندی) محسوب می شوند، قابلیت رزوه زنی چند نوع متریال (چند نوع رنگ) را دارند.

این روش یکی از روش های مطلوب در انتخاب قلاویز مناسب برای هر متریال می باشد.

GALAKSI با روکش TIN و شیار مستقیم ۳ فلوت ساخته شده از متریال HSS-E فرم B سیستم متریک دندانه نرمال M :

مناسب برای متریال گروه آبی P 1.1 – P1.4

GALAKSIمناب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.2

GALAKSI مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.5-N4.7-N4.8


GALAKSI با روکش TIN و شیار مستقیم ۳ فلوت ساخته شده از متریال-PM فرم B سیستم متریک دنده ریز MF:

مناسب برای متریال گروه آبی P1.1-P1.4

GALAKSI مناسب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.2

GALAKSI مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.5-N4.7-N4.8


 

GALAKSI با روکش TIN و شیار مارپیچ از متریال HSS-E و فرم C

مناسب برای متریال گروه آبی p1.1-p1.4

GALAKSI مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ای N4.5-N4.7-N4.8

این نوع قلاویز با روکش های TICN-STAR-BM نیز به سفارش مشتری، قابل تولید می باشد.


GALAKSI با روکش TIN و شیار مارپیچ از متریال PM و فرم C

مناسب برای متریال گروه آبی P 1.1-P1.4

GALAKSI مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.5-N4.7-N4.8

این نوع قلاویز با روکش های TICN-STAR-BM نیز به سفارش مشتری، قابل تولید می باشد.


NEPTUN با روکش TIN وشیار مستقیم ۳ فلوت از متریال HSS-E سیستم متریک نرمال M

مناسب برای متریال گروه آبی P1.1-P1.5

NEPTUN مناسب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.3

NEPTUN مناسب برای برای متریال گروه رنگ قرمز K3.2-K3.3

NEPTUN مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.2-N4.3


NEPTUN با روکش TIN وشیار مستقیم ۳ فلوت از متریال PM سیستم متریک نرمال M

مناسب برای متریال گروه آبی P1.1-P1.5

NEPTUN مناسب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.3

NEPTUN مناسب برای برای متریال گروه رنگ قرمز K3.2-K3.3

NEPTUN مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.2-N4.3


NEPTUN با روکش TIN وشیار پیچشی از متریال HSS-E سیستم متریک نرمال M

مناسب برای متریال گروه آبی P1.1-P1.5

NEPTUN مناسب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.3

NEPTUN مناسب برای برای متریال گروه رنگ قرمز K3.2-K3.3

NEPTUN مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.2


NEPTUN با روکش TIN وشیار پیچشی از متریال PM سیستم متریک نرمال M

مناسب برای متریال گروه آبی P1.1-P1.5

NEPTUN مناسب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.3

NEPTUN مناسب برای برای متریال گروه رنگ قرمز K3.2-K3.3

NEPTUN مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.2


NEPTUN با روکش TIN وشیار مستقیم ۴ فلوت از متریال HSS-E

مناسب برای متریال گروه آبی P1.3-P1.5

NEPTUN مناسب برای برای متریال گروه رنگ قرمز K3.1-K3.3

NEPTUN مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.9


VENUS با روکش TIN وشیار مستقیم ۳ قلوت از متریال HSS-E سیتم متریک

VENUS مناسب برای متریال گروه آبی P1.2-P1.4

VENUS مناسب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.2

VENUS مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.5-4.7-4.8


 

VENUS با روکش TIN وشیار مستقیم ۳ قلوت از متریال PM سیتم متریک

VENUS مناسب برای متریال گروه آبی P1.2-P1.4

VENUS مناسب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.2

VENUS مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.5-4.7-4.8


VENUS با روکش TIN وشیار مستقیم از متریال HSS-E و متریال PM

VENUS مناسب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.2


MARS با روکش STAR و شیار مستقیم از متریال HSS-Eو متریال PM

MARS مناسب برای متریال گروه رنگ قرمز K3.1-K3.3


MARS با روکش STAR و شیار مستقیم از متریال HSS-Eو متریال PM

MARS مناسب برای متریال گروه رنگ آبی P1.5-P1.6

MARS مناسب برای متریال گروه رنگ قرمز K3.1

MARS مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.6-N4.9


 

URANUS با روکش TIN و BM شیار مستقیم از متریال HSS-E فلوت ۴

سیستم متریک M

URANUS مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.6


URANUS با روکش TIN و BM شیار مستقیم از متریال ۳ HSS-E فلوت با سیستم متریک M

URANUS مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.1-4.2


URANUS با روکش TINو BM شیار پیچشی از متریال HSS-E سیستم متریک M- مخصوص آلومنیوم(َAL)

URANUS مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.1


URANUS با روکش TIN و BM شیار پیچشی از متریال HSS-E سیستم متریک M- مخصوص مس (َCU)

URANUS مناسب برای متریال گروه رنگ آبی P1.1-P1.4

URANUS مناسب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.3

URANUS مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.2-4.4-4.7-4.8

 


SATURN با روکش STAR شیار پیچشی از متریال PM سیستم متریک M- مخصوص TI-NI چپ تراش ۱۵ درجه

SATURN مناسب برای متریال گروه آبی P1.6

SATURN مناسب برای متریال گروه زرد M2.3

SATURN مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.7-N4.9

SATURN مناسب برای متریال گروه رنگ نارنجی M5.2


SATURN با روکش STAR شیار پیچشی از متریال PM سیستم متریک M- مخصوص TI-NI راست تراش ۱۵ درجه

SATURN مناسب برای متریال گروه آبی P1.1-P1.4

SATURN مناسب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.3

SATURN مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N4.7-N4.9

SATURN مناسب برای متریال گروه رنگ نارنجی M5.2


MERKUR با روکش STAR شیار مستقیم از متریالPM4 فلوت فرم C با سیستم متریک M

MERKUR مناسب برای متریال گروه رنگ طوسی H6.1-H6.2 ، مخصوص انواع متریال سخت شامل ولدکس، هاردوکس،ارموکس.


JUPITER با روکش STAR شیار مستقیم از متریال ۳ PM فلوت فرم B

با سیستم متریک M

JUPITER مناسب برای متریال گروه آبی P1.1-P1.4

JUPITER مناسب برای متریال گروه زرد M2.1-M2.2

JUPITER مناسب برای متریال گروه رنگ قرمز K3.3

JUPITER مناسب برای متریال گروه رنگ سبز مغز پسته ایی N6.2-N6.5


JUPITER با روکش STAR شیار مستقیم از متریال ۴ PM فلوت فرم C

با سیستم متریک M

JUPITER مناسب برای متریال گروه قرمز K3.1-K3.3

JUPITER مناسب برای متریال گروه سبز مغز پسته ایی N4.3-N4.6-N4.9


JUPITER با روکش STAR شیار پیچشی از متریال PM سیستم متریک M راست تراش ۱۵ درجه – فرم C

 

JUPITER مناسب برای متریال گروه آبی P1.1-P1.4

JUPITER مناسب برای متریال گروه قرمز K3.3

JUPITER مناسب برای متریال گروه سبز مغز پسته ایی N4.2-N6.3


GALAKSI OVM با روکش TIN بدون فلوت از متریال HSSE سیستم متریک M راست تراش – فرم C

GALAKSI OVM مناسب برای متریال گروه آبی P1.1-P1.3

GALAKSI OVM مناسب برای متریال گروه زرد M2.2

GALAKSI OVM مناسب برای متریال گروه سبز پسته ایی N4.2-N4.5


GALAKSI OVM با روکش STAR بدون فلوت از متریال PM سیستم متریک M راست تراش – فرم C

GALAKSI OVM مناسب برای متریال گروه آبی P1.1-P1.3

GALAKSI OVM مناسب برای متریال گروه زرد M2.2

GALAKSI OVM مناسب برای متریال گروه سبز پسته ایی N4.2-N4.5

 

 

 

رنگ بندی برای قلاویزهای ماشینی

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.