الکترود پایه آلومینیومی

الکترود های ALUX E یاهمان الکترودهای پایه آلومینیومی بر اساس گروه های آلیاژی و خواص موجود به دسته های مختلف تقسیم بندی می شوند .این دسته بندی به شرح ذیل می باشد.

الکترود پایه آلومینیومی :

 الکترود پایه آلومینیومی

الکترودهای گروه ۱xxx:

این الکترودها با نام آلومینیوم خالص تجاری قابل شناسایی هستند. میزان آلومینیوم در این دسته بیش از ۹۹ درصد است که آن یک درصد ناخالصی نیز آهن و سیلیسیوم می‌باشد بیشترین مورد استفاده زمانی است که نیاز به مقاومت و هدایت بالا باشد. از این دسته الکترودها در ساخت وسایل مصرفی در محیط های شیمیایی, تانک های بزرگ حمل و نقل ,بدنه مخازن و چندین مورد دیگراستفاده می شود.

الکترودهای آلومینیومی گروه ۳xxx :

این الکترود ها از آلیاژ آلومینیوم منگنز تشکیل شده است. این گروه قابلیت سخت شدن در اثر واکنش را دارد. استحکام این گروه از الکترودها بیش از ۲۰ درصد از گروه یک بیشتر می باشد. از مهم‌ترین آلیاژهای این گروه می توان به آلیاژ ۰۳۰۳ اشاره نمود که مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی و سایش دارد .از این الکترود بیشتر در صنایع شیمیایی و ساخت وسایل و لوازم آشپزخانه استفاده می شود. دلیل این موارد استفاده نیز مشکل پذیر و مقاومت بسیار بالای این گروه از الکترودها می باشد.

الکترودهای آلومینیومی گروه ۴xxx:

آلیاژ این دسته از الکترودها دارای مقدار فراوانی از سیلیسیوم به عنوان عنصر مهم و اصلی آلیاژی می باشد. این الکترود برای جوشکاری انواع آلیاژهای آلومینیومی خانواده ۶xxx تا ۱xxx یک الکترود عمومی محسوب می‌شود. به صورت کلی از آلیاژهای آلومینیومی درصنایع اتومبیل سازی استفاده می شود و موارد کاربردی این آلیاژها در صنایع شیمیایی خانگی و کشتی سازی می باشد.