اسامی ابزار آلات به انگلیسی

اسامی ابزار آلات به انگلیسی

۵/۵ - (۳ امتیاز)

اسامی ابزار آلات به انگلیسی که در ابتدا نام ابزار آلات دستی به انگلیسی را با هم مرور میکنیم. در زیر ابزار آلات دستی دوگر با کد محصولات و شماره صفحه در کاتالوگ نیز ذکر شده است برای آشنایی باابزارآلات دستی کمپانی دوگر نیز میتوانید اینجا کلیک کنید

(اگر نیاز به دانلود به صورت بخش بخش دارید لینک دانلود کنار محصول مورد نظر می باشد)

اسامی ابزار آلات به انگلیسی

ترجمه جعبه ابزار به انگلیسی

جعبه ابزار به انگلیسی می شود Storage برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن انواع جعبه ابزار و باکس نگهداری ابزار می توانید کاتالوگ روبروی را دانلود نمایید و یا در کاتالوگ کامل کد ۰۰۰ صفحه ۷ را مشاهده نمایید.

ترجمه ابزار انبری به انگلیسی

ابزار انبری = Pliers
انبر دست = Combination Plier
سیم چین = cutting Plier
خار بار کن = External Circlip
خارجمع کن = Internal Circlip
دم باریک = Nose Pliers
انبر قفلی = Pliers Locking
سیم لخت کن = Wire stripper
برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن ابزار انبری دوگر می توانید کاتالوگ روبروی را دانلود نمایید و یا در کاتالوگ کامل کد ۲۰۰ صفحه ۶۵ را مشاهده نمایید.

ترجمه اسامی آچار ها به انگلیسی

آچار فرانسه = Adjustable Wernch
آچار دو سر تخت = Double open Ended Wrench
آچار تخت = Flat Wrench
آچار رینگی = Ring Wrench
آچار یه سر تخت یه سر رینگ = Combination Wrench
آچار دوسر رینگ تخت = Double Ring Flat Wrench
برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن انواع آچار کمپانی دوگر می توانید کاتالوگ روبروی را دانلود نمایید و یا در کاتالوگ کامل کد ۴۵۰ صفحه ۱۶۳ را مشاهده نمایید.

ترجمه اسامی پیچ گوشتی به انگلیسی

پیچ گوشتی = Screw Driver
فاز متر = Testter
پیچ گوشتی دوسو = Headless Screw Driver
Double screw Driver
پیچ گوشتی چهار سو = Foursquare Screw Driver
برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن انواع آچار کمپانی دوگر می توانید کاتالوگ روبروی را دانلود نمایید و یا در کاتالوگ کامل کد ۳۰۰ صفحه ۱۰۵ را مشاهده نمایید.

ترجمه سر پیچ ها به انگلیسی

سرپیچ ها = Screwdriver Bits

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن انواع سر پیچ گشتی های مخصوص کمپانی دوگر با کدینگ ۴۰۰ می توانید کاتالوگ روبروی را دانلود نمایید و یا در کاتالوگ کامل صفحه ۱۰۵ را مشاهده نمایید.

ترجمه آچار بکس به انگلیسی

آچار بکس = Sockets

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن انواع آچار بکسهای های مخصوص کمپانی دوگر با کدینگ ۵۰۰ می توانید کاتالوگ روبروی را دانلود نمایید و یا در کاتالوگ کامل صفحه ۲۱۷ را مشاهده نمایید.

ترجمه آچار آلن یا آچار ال به انگلیسی

آچار آلن = Key Wrench

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن انواع آچار الن های مخصوص کمپانی دوگر با کدینگ ۶۰۰ می توانید کاتالوگ روبروی را دانلود نمایید و یا در کاتالوگ کامل صفحه ۲۹۱ را مشاهده نمایید.

ترجمه آچار ترک متر به انگلیسی

ترک متر = Torque Wrench

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن انواع ترک متر مخصوص کمپانی دوگر با کدینگ ۶۲۵ می توانید کاتالوگ روبروی را دانلود نمایید و یا در کاتالوگ کامل صفحه ۳۰۷را مشاهده نمایید.

ترجمه آچار لوله گیر به انگلیسی

آچار لوله گیر = Plumbing

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن انواع آچار لوله گیر مخصوص کمپانی دوگر با کدینگ ۶۵۰ می توانید کاتالوگ روبروی را دانلود نمایید و یا در کاتالوگ کامل صفحه ۳۱۷ را مشاهده نمایید.

ترجمه چکش به انگلیسی

چکش = Plumbing

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن انواع آچار لوله گیر مخصوص کمپانی دوگر با کدینگ ۷۰۰ می توانید کاتالوگ روبروی را دانلود نمایید و یا در کاتالوگ کامل صفحه ۳۲۷ را مشاهده نمایید.

ترجمه ابزار آلات به انگلیسی

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.